Aanmelden

Heb je gekozen voor het Farel College? Wat ontzettend leuk, je bent van harte welkom! Wat moet je nu doen?

 • Jouw ouder(s) of verzorger(s) vullen het Inschrijfformulier brugklas  in en geven dat aan jouw juf of meester van de basisschool.
 • Jouw basisschool doet het onderwijskundig rapport erbij en stuurt de aanmelding door naar de middelbare school waar jij naartoe wilt.
  Let op: Wijziging datum aanmelding.

De sluiting van de scholen door de coronacrisis zorgt voor vertraging bij het uitbrengen van het advies voor de middelbare school. Daarom is de datum van aanmelding uitgesteld. In plaats van op 12 maart kunnen nu de basisscholen op 1 april 2021, of zoveel eerder als mogelijk, de aanmeldingsformulieren bij de middelbare scholen inleveren.

Leerlingen die hebben gekozen voor het Farel College worden geplaatst in een mavo-, mavo/havo-, havo/vwo- of een vwo-brugklas. Hierbij houden we rekening met:

   • het advies van de basisschool;
   • het onderwijskundig rapport;
   • de wens van de leerling en de ouders.Leidend voor de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool. In twijfelgevallen spreken we met de basisschool en met de ouders.

 

Voor leerlingen die willen instromen in een hogere klas als ze bijvoorbeeld van een andere middelbare school komen door een verhuizing,  is er een apart inschrijfformulier hogere jaars.

 

Procedure aanmelding en inschrijving

In Amersfoort is er voor alle leerlingen vanuit het basisonderwijs voldoende plaats op de middelbare scholen. Om ongewenste fluctuaties te voorkomen is afgesproken dat de scholen niet meer leerlingen toelaten dan waarvoor er ruimte is in de school. Lees de procedure aanmelding en inschrijving voor schooljaar 2021-2022 van het Farel College.


Vragen
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdelingsleider van de brugklas, de heer Lenny van der Schoot, via schootl@farel.nl of 033 4229020.