Aanmelden

Heb je gekozen voor het Farel College? Wat ontzettend leuk, je bent van harte welkom! Wat moet je nu doen?

 • Jouw ouder(s) of verzorger(s) vullen het Aanmeldformulier brugklas 2023-2024 in en geven dat aan jouw juf of meester van de basisschool.
 • Jouw basisschool doet het onderwijskundig rapport erbij en stuurt de aanmelding door naar de middelbare school waar jij naartoe wilt.

Leerlingen die hebben gekozen voor het Farel College worden geplaatst in een mavo/havo-, havo/vwo- of een vwo-brugklas. Hierbij houden we rekening met:

   • het advies van de basisschool;
   • het onderwijskundig rapport;
   • de wens van de leerling en de ouders.Leidend voor de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool. In twijfelgevallen spreken we met de basisschool en met de ouders.

Het aanmeldformulier brugklas wordt door de ouders/ verzorgers ingevuld.
Voor leerlingen die willen instromen in een hogere klas als ze bijvoorbeeld van een andere middelbare school komen door een verhuizing,  is er een apart inschrijfformulier hogere jaars binnenkort beschikbaar.

Meer informatie over het aanmelden VO in de regio Eemland vind je op vanbasisnaarbrug.nl.  

 

Procedure aanmelding en inschrijving

In Amersfoort is er voor alle leerlingen vanuit het basisonderwijs voldoende plaats op de middelbare scholen. Om ongewenste fluctuaties te voorkomen is afgesproken dat de scholen niet meer leerlingen toelaten dan waarvoor er ruimte is in de school. Lees de Procedure aanmelding en inschrijving 2023- 2024.


Vragen
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de plaatsvervangend rector, de heer Erik Ruiter, via ruitere@farel.nl of 033 4229020.